OYUN TERAPİSİ

Oyunun Tanımı ve Önemi

Oyun çocuk için önemli bir uğraştır. Oyun çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları, çocuğun kendi deneyimleriyle öğrenmesi yöntemidir. Piaget’e göre oyun bir uyumdur. Oyunlar, çocukların kendi seçtikleri yada gruptaki bazı öğrencilerin sağlam kuralları olan eylemlerdir.

Oyun çocuğun kendini ifade edebildiği,yeteneklerini farkettiği,yaratıcı potensiyelini kullanabildiği,dil,zihin,sosyal,duygusal,ve motor becerilerini geliştirebileceği önemli bir fırsattır.Çocuklarla iletişim kurmanın ,onların dünaysını paylaşmanın bir çok yolu vardır. Oyun, bu yolların en doğal olanı, en sık kullanılanı ve en sağlıklı sonuç verenidir.Oyun her çocuğun gerçek yaşantısından daha çok benimsediği,daha çok içinde yaşadığı ve mutlu olduğu bir dünyadır.Oyun,her yaşta insanın hayatında önemli yeri olan bir etkinliktir.Yetişkin için,eğlenmek,dinlenmek,boş zaman etkinliği gibi anlamlar ifade eden oyun;çocuk için,içinde yaşadığı dünyayı, çevresindeki insanları tanıma ve anlama aracıdır.

Oyun, çocuğun gelimi için yaşamsal bir önem taşımakta ve çocuğun gelişimini yansıtmaktadır. Çocuğun bedensel, ruhsal gelişimi ve eğitimi için oyun beslenme ve uyku kadar önemli bir ihtiyaçtır. Çocuğun gözü ile bakıldığında oyun, çocuğun en önemli işi, oyuncakları da en önemli aracıdır.

Çocukların duygularını, algılarını ve yeteneklerinin gelişmesini saglayan oyun, en iyi öğrenme ortamıdır. Çünkü gerek oyuncaklarla, gerekse oyuncaksız oynanan oyunlar gerçek yaşam unsurlarını içermekte, yaşamın bir modelini oluşturmaktadır.

Oyun Terapisi Nedir ?

Yetişkinler için danışmanlık ne ise, çocuk için de oyun terapisi odur. Oyun terapisi, kelimeler yerine oyuncakları koyarak/kullanarak çocuklara kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olur.

Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu bir şekilde yaşamlarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Oyun terapisi, oyunla çocuğun kendini ifade edebilmesi için doğal ortamda bulunma temeline dayanır.

Oyun ve oyuncak kullanarak çocukla iletişim kurmaya, olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur.

Çocukların oyunları ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerinine odaklanan özel bir süreçtir. Kendilerine güvenli bir ortam sunan oyun terapisti ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Bu süreçte çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için değişik türde bir çok oyuncak sunulur.

Oyun terapisi yönlendirmeli(direktif)ya da yönlendirmesiz(non-direktif) olabilir.

Yönlendirmeli oyun terapistinde önderlik ve yükümlülüğü terapist üzerine alır.

Yönlendirmesiz terapilerde ise, terapist yükümlülük ve yönetimi çocuğa bırakır.

Oyun terapisi, tedirgin çocukların içe atılmış isteklerini, bilinç dışı korku ve yılgılarını öğrenmek ve davranış bozukluklarını gidermek için başvurulan bir tekniktir.

Oyun terapisinde çocuk,özgürce oynayabileceği bir odaya konmaktadır. Bu odada bilinç dışından kaynaklanan kinlerini, kızgınlıklarını, korkularını oyuncaklara geçirerek ortaya çıkarmakta ve yaşamaktadır.