DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE

Dikkat eksikliği dikkat süresinin ve yoğunluğunun bireyin yaşına göre olması gerekenden az olmasıdır. Dikkatin belirli bir noktaya toplanamaması ve kolayca dağılması, dağınıklık, unutkanlık, eşyaları kaybetme gibi belirtilerle kendini gösterir. Dikkat eksikliğinde sorun dikkat edememek değil, dikkatin belirli bir noktaya odaklanamamasıdır. Bu tür bireyler aynı anda tüm uyaranlara birden dikkat ederler bu nedenle belirli bir işle uğraşırken başka bir uyarıcı kolaylıkla dikkatin dağılmasına neden olur. O anda uğraştıkları işi bırakıp bir başka işe yönelebilirler.


Uyarana ve çevreye ait bazı faktörler dikkat süresi ve yoğunluğunu etkiler. Ödev başında 10 dk’dan fazla oturamayan bir çocuk bilgisayar başında saatlerce oyun oynayabilir ya da sevdiği bir TV programını izleyebilir. Dikkat eksikliği olan bir birey için dikkatin bir noktaya odaklanması ve sürdürülmesi kalabalık, gürültülü ve uyaranın fazla olduğu ortamlarda daha da zor olur. Bununla birlikte bire bir ilişkilerde, sakin ortamlarda ve ilgisini çeken bir konuda daha uzun süre odaklanabilir. Dikkat süresi ve yoğunluğu her yaşta farklıdır. 5-6 yaşlarındaki bir çocuk için normal kabul edilebilecek dikkat süresi 12 yaşındaki bir çocuk için kısadır. Bu nedenle her birey kendi yaş dilimi içinde değerlendirilmelidir.


Amerikan Psikiyatri Birliği’nce Tanımlanan Dikkat Eksikliği Ölçütleri
1.Belirli bir işe ya da oyuna dikkatini vermekte zorlanır.

2.Dikkati kolayca dağılır.

3.Dikkatsizce hatalar yapar.

4.Başladığı işi bitiremez.

5.Kendisiyle konuşulurken dinlemiyormuş gibi görünür.

6.Görev ve etkinlikleri düzenlemekte zorlanır.

7.Yoğun zihinsel çaba gerektiren işleri yapmaktan kaçınır (ev ödevi, okul aktiviteleri gibi).

8.Etkinlikler için gereken eşyaları kaybeder.

9.Günlük etkinliklerde unutkandır.


Bunlardan en az 6’sının, en az 6 aydır, birden fazla ortamda görülüyor olması durumunda dikkat eksikliği olabileceği düşünülür.

 

Anne, Baba ve Öğretmenlerin Dikkat Eksikliği Olan çocukları Tanımlamaları

Anne babalar:
-“Söylediklerim bir kulağından girip diğerinden çıkıyor ”
-“Sanki aklı hep başka yerde, çok dalgın”

-“Bilgisayar başında saatlerce oturabiliyor ama ödev başında en çok 10 dakika ”

-“Çok sık eşya kaybediyor”


Öğretmenler:

-“Dersi dinleyemiyor, sürekli etrafı ile ilgili ”

-“Başladığı işi bitirmiyor ”

-“Sınavlarda dikkatsizce hatalar yapıyor ”

-“Ödev başında çok yavaş, 10 dakikalık işi 3-4 saatte bitiremiyor”


HİPERAKTİVİTE:


Aşırı hareketlilik (hiperaktivite) bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayacak biçimde hareketli olmasıdır. Uzun süre yerinde oturamama, otururken elin ayağın kıpır kıpır olması, çoğu zaman hareket halinde olma, çok konuşma gibi belirtilerle kendini gösterir. Tanı için tanımlanan 6 temel ölçüt vardır.


Amerikan Psikiyatri Birliği’nce Tanımlanan Hiperaktivite Ölçütleri

1.Eli ayağı kıpır kıpırdır.

2.Oturduğu yerde duramaz.

3.Gereksiz yere sağa sola koşturur, eşyalara tırmanır.

4.Sakince oynamakta zorlanır.

5.Sürekli hareket eder ya da sanki motor takılmış gibidir.

6.Çok konuşur.


Anne, Baba ve Öğretmenlerin Aşırı Hareketliliği Tanımlamaları:
Anne babalar:
-“Daha karnımdayken bile kıpır kıpırdı “

-“Eli dursa ayağı oynar “

-“Sürekli hareket halinde, yürümez koşar “

-“Ya konuşur ya sesler çıkarır “

-“TV izlerken bile hareket eder “


Öğretmenler:
-“Sırada oturmanın 50 çeşidini gösterebilir ”

-“Sınıfta nereye baksam onu görüyorum “

-“Sırada otururken bile eli ayağı hareket ediyor”